Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout
26 november 2020

Geluidsanering A27

Algemeen

Redelijk wat mensen ervaren geluidsoverlast van de A27. Wij hebben dit regelmatig bij gemeente en Rijkswaterstaat aangegeven. Het lijkt erop dat hier wat beweging in komt.

Het wegvak van de A27 tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Tilburgseweg wordt opgenomen in een geluidssaneringsplan, Een ontwerpbesluit voor dit plan wordt verwacht omstreeks mei 2021. Een kennisgeving van dit plan wordt in de lokale bladen gepubliceerd.

Bewoners/ huurders van woningen die binnen de geluidssanering vallen, ontvangen begin 2021 een brief van Rijks Waterstaat waarin geluid sanerende maatregelen worden aangekondigd.  Samen met Dorpsraad Bavel houden wij een vinger aan de pols bij gemeente en Rijks Waterstaat voor het betrokken gebied.

Meer nieuwsberichten

Aanpak overlast Heusdenhout en Brabantpark

Enkele wijkbewoners hebben zich georganiseerd in leefbaarheidsproject Zuid-Oost Connect. Doel hie...

Organisatie van de wijkraad

Eind 2017 stonden we op een keerpunt. Er waren slechts enkele mensen actief voor de wijkraad. Inm...

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op