Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout

Privacyverklaring

Laatste update: 22-02-2024

Wijkraad Heusdenhout respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens worden verzameld wanneer u:

  • Contact met ons opneemt via ons contactformulier
  • Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
  • Deelneemt aan onze activiteiten en evenementen
  • Doel van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden
  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief
  • Voor het organiseren van activiteiten en evenementen

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkraad Heusdenhout.

Contactgegevens

Voor vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

info@heusdenhout.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op