Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout
06 december 2020

Wijkagenda (voorheen Wijkplan) “Kijk op de Wijk Heusdenhout 2020-2030”

Bijeenkomsten

In het begin van dit jaar heeft de wijkraad een burgersessie gedaan. Doel hiervan is geweest de ontwikkeling van een integraal wijkplan. In de vorige HH Nieuws is meegedeeld dat gemeenteraad en het College van B&W hiermee in hebben gestemd.

Het integraal wijkplan heet voortaan Wijkagenda. Wat is het doel van een wijkagenda?

Het doel van een wijkagenda is om als wijkbewoners samen met wijkpartners en gemeente plannen te ontwikkelen en de uitvoering van plannen te organiseren om zo de leefbaarheid en de burgerparticipatie in de wijk te behouden of te verbeteren. De wijkraad regisseert hierin.

De voordelen van een Wijkagenda:

 • een goed opgestelde wijkagenda laat de gemeente weten wat een wijk wil. De gemeenteraad kan daar rekening mee houden bij het vaststellen van nieuw beleid;

 • het maken van een wijkplan legt verbindingen tussen groepen mensen in de wijk en zorgt voor meer dynamiek;

 • met een wijkplan in de hand is het voor wijkbewoners makkelijker om de overheid en andere instanties duidelijk te maken wat een wijk wel wil en wat juist niet. Het laat immers de mening zien van het merendeel van de wijkbewoners. 

De wijkagenda richt zich op:

 • Versterking van het Hart van Heusdenhout/ontwikkeling winkelcentrum Bisschopshoeve Opstelling integraal ontwerp voor het hart van Heusdenhout.
 • Bijstellen voorzieningen zoals een buurtcentrum, woon- en zorgcentrum, medisch centrum, sportcentrum, basisscholen/ kind-centrum, voortgezet onderwijs en kantoren.
 • Verkeer- en milieuvraagstukken, geluidshinder, luchtvervuiling en fijnstof.
 • Bijstellen visie op de wijk; Wonen en Nieuwbouwprojecten.

Deze wijkvisie staat in het teken van de Omgevingswet waarbij het initiatief vanuit de bewoners centraal staat en heeft als doel om de sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de ruimtelijke plannen samen te brengen.

De participatie van bewoners speelt een belangrijke rol omdat er hierdoor een bijdrage geleverd wordt aan een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving.

Betrokkenheid Wijkbewoners Hoe doen we dit?

Alle wijkbewoners zijn betrokken bij de wijkagenda. We zetten hiervoor verschillende communicatiemiddelen middelen in.

 • Heudenhout magazine: Er is veel te vertellen en te informeren over Heusdenhout en de wijkagenda. Daarom wordt er eenmalig een Heusdenhout Magazine uitgegeven. Hierin kunt u van alles lezen over de wijk Heusdenhout. We zeggen nu niets over de inhoud, maar het is zeker de moeite waard om dit mooie magazine goed te lezen.
 • Enquête: De mening van iedereen is belangrijk. Daarom wordt er in januari 2021 een enquête uitgezet. Hierin staan vragen die betrekking hebben op de verschillende onderwerpen. We kunnen het niet genoeg benadrukken: Vul de enquête in. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk wijkbewoners hun stem laten horen.
  De enquête wordt digitaal uitgezet en kan vanaf 5 januari 2021 via een linkje op onze website worden ingevuld.
 • Website: Daar bevind je je nu op.

Tot slot

Belangrijk voor nu is dat we aan de slag kunnen met de wijkagenda. Iedereen doet mee. Want  wijkbewoners zijn de ervaringsdeskundige die weten waaraan er behoefte is in hun straat of buurt.

Is de interesse gewekt om nu al mee te doen- of zijn er vragen? Heb je nu al ideeën? Mail dan met voorzitterheusdenhout@ziggo.nl. 

Meer nieuwsberichten

Omgevingsvergunning Heerbaan verleend

Het COA heeft op 31 oktober de omgevingsvergunning voor Heerbaan 42-72 bij de gemeente ingediend....

Communicatie thematafels

In gesprek over de toekomst van Heusdenhout: kom naar de infomarkt op 12 juni! Tijdens de Week ...

Uitslag enquête wijkraad Heusdenhout

Lees de samenvatting van de enquête en/of download de complete uitslag

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op