Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout
19 juni 2024

Wijkplan Heusdenhout in gesprek met wethouder Jeroen Bruijns

Algemeen

Dit jaar werken de gemeente Breda, wijkraad Heusdenhout, WonenBreburg en Laurentius samen met inwoners aan een wijkplan voor Heusdenhout. Er zijn in Heusdenhout namelijk veel ontwikkelingen gaande. In het wijkplan staan alle acties voor de toekomst zodat Heusdenhout een fijne wijk blijft om te wonen, werken en bezoeken. Diverse betrokkenen zetten zich in voor het plan. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen om bij te dragen aan het wijkplan? We vragen het ze in de reeks ‘In gesprek met’. Dit keer spreken we met wethouder Jeroen Bruijns (wijkaanpak fysiek).

U ging zelf tijdens de Week van de Wijk Heusdenhout in om met mensen in gesprek te gaan. Wat viel u op?

“Het viel me op dat mensen écht betrokken zijn. Veel mensen hadden de vragenlijst
al digitaal ingevuld. Andere waren wel bekend met het wijkplan, maar hadden nog
niet de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen. Het was fijn om in de wijk het gesprek
aan te gaan. Er speelt namelijk veel in Heusdenhout en niemand weet dit beter de
inwoners zelf.

De vragenlijst is meer dan 550 keer ingevuld, wat zegt u dit?

“Dat er in Heusdenhout enorm veel betrokkenheid is om mee te denken over wat er
moet gebeuren. - En dat is ook logisch: er gebeurt veel in de wijk, er staan veel grote
ontwikkelingen op de planning. Mensen zien dat dít het moment is om niet alleen te
kijken naar het nu, maar ook naar wat er nodig is om over 10 jaar fijn in de wijk te
wonen. Als gemeente zijn we hier heel blij mee.”

In de resultaten van de vragenlijst vallen drie onderwerpen op: de behoefte aan een ontmoetingsplek in de buurt, toenemend zwerfafval en vervuiling, en verkeersdrukte in de wijk. Hoe gaan we dat terugzien in het wijkplan?

“Deze drie punten zijn heel herkenbaar. We nemen de signalen dan ook erg serieus.
Dit is ook een van de redenen om met dit wijkplan aan de slag te gaan. De
vragenlijst was de eerste stap. Nu willen we nog beter in beeld krijgen waar de wijk
behoefte aan heeft. Maar ook waar de wijk zelf mee aan de slag wil. Want we kunnen
als gemeente niet alles alleen oplossen. Daarom werken we samen met onze
partners zoals de woningcorporaties, maar natuurlijk ook met de inwoners zelf. De
komende tijd, bijvoorbeeld tijdens de informatiemarkt op 12 juni, gaan we met elkaar
dieper in op alle onderwerpen en denken we na over mogelijke oplossingen. De
uitkomst van wat we ophalen in Heusdenhout nemen we daarnaast ook mee in de
besluiten die we over deze onderwerpen nemen die voor de hele stad gelden.”

Wat wordt er uiteindelijk gedaan met het wijkplan?

“Het wijkplan kun je zien als de gezamenlijke agenda waarin staat beschreven wat er
nodig is voor Heusdenhout. Van daaruit werken we aan een aantal concrete acties.
Voor de langere én korte termijn. Welke dat zijn, bepalen we met elkaar in september
tijdens een tweede Week van de Wijk. Ik kijk er naar uit om dit samen op te pakken.”

Meer nieuwsberichten

Week van de Wijk bijna van start!

Aanstaande maandag start de Week van de Wijk in Heusdenhout. Van 20 t/m 26 mei kunnen inwoners m...

Aanpak overlast Heusdenhout en Brabantpark

Enkele wijkbewoners hebben zich georganiseerd in leefbaarheidsproject Zuid-Oost Connect. Doel hie...

Wijkagenda (voorheen Wijkplan) “Kijk op de Wijk Heusdenhout 2020-2030”

In het begin van dit jaar heeft de wijkraad een burgersessie gedaan. Doel hiervan is geweest de o...

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op