Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout
09 november 2023

Agenda ALV/ Wijkbijeenkomst.

Bijeenkomsten

Save de Date. Dinsdag 21 november 2023 A.L.V./wijkbijeenkomst, van 20.00 – 21.30 uur in KBS De Weilust. Inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda ALV/ Wijkbijeenkomst.
Aanpassing Statuten.

De huidige statuten zijn toe aan een eigentijdse en werkbare versie.

Bestuur.

Benoeming en formalisering bestuur. Voor deze benoeming /herbenoeming wordt een voorbehoud gemaakt. Namelijk, dat tijdens de ledenvergadering wordt besloten tot het wijzigen van de statuten

Wijkplan.

Wijkbewoners, winkeliers, gemeente en wijkraad maken een wijkplan voor Heusdenhout op straat/ buurt/ wijkniveau.
Enkele thema’s zijn: Veiligheid Heerbaan, Geluidswal, Leefbaarheid, WC Bisschopshoeve en omgeving, ontwikkellocaties, betekenisvolle plekken. Wijkraad en gemeente geven toelichting en uitleg over een wijkplanproces en werkwijze. Doel is een wijkplan realiseren waar iedereen aan mee doet.

Aanmelden.

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst?
Meld je dan aan, dit kan via:
Contactformulier, https://www.heusdenhout.nl/contact
FB-pagina wijkraad Heusdenhout
Via mailadres voorzitterheusdenhout@ziggo.nl

 

Bekijk de uitnodiging
Meer nieuwsberichten

Organisatie van de wijkraad

Eind 2017 stonden we op een keerpunt. Er waren slechts enkele mensen actief voor de wijkraad. Inm...

Aanpak overlast Heusdenhout en Brabantpark

Enkele wijkbewoners hebben zich georganiseerd in leefbaarheidsproject Zuid-Oost Connect. Doel hie...

Geluidsanering A27

Redelijk wat mensen ervaren geluidsoverlast van de A27. Wij hebben dit regelmatig bij gemeente en...

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op