Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout
01 december 2020

Aanpak overlast Heusdenhout en Brabantpark

Mededelingen

Enkele wijkbewoners hebben zich georganiseerd in leefbaarheidsproject Zuid-Oost Connect. Doel hiervan is de aanpak van overlast.

Wij, Ali el Kaddouri en Mohamed el Kouazi, zijn de kartrekkers. Samen met nog enkele wijkbewoners geven we vorm aan leefbaarheid en veiligheid.  

Wij hebben een goede en stevige binding met Heusdenhout en Brabantpark.

De laatste tijd staan de seinen in Brabantpark en Heusdenhout ook steeds meer op rood als het gaat om overlast.

Overlast kent verschillende vormen, maar onze aandacht  is nu vooral op vuurwerkoverlast in de avonduren gericht. Wijkbewoners maken zich hier druk om en uiten hun ongenoegen via buurtapps, maar ook bij ons persoonlijk. 

Met name de vuurwerkoverlast is voor de komende maanden een uitdaging om hier actief op in te spelen. De Corona crisis zorgt ook bij jongeren uit Zuid-Oost ervoor dat ze op zoek gaan naar alternatieve vormen van tijdverdrijf. Hierdoor ontstaan er soms onwenselijke situaties in onze wijken. 

Met Zuid-Oost Connect willen wij onze ervaringen en kennis inzetten, om actief met de betrokken jongeren aan de slag te gaan. 

We gaan met de jongeren in gesprek. We passen hierbij ons motto toe; Vinden en Verbinden.

Dat wil zeggen dat we de jongeren opzoeken en vervolgens samen met hen naar leuke en nuttige manieren zoeken van tijdsinvulling. 

Hierbij zoeken we actief de samenwerking met wijkbewoners en professionele organisaties

Focus op twee zaken:

  • Sport en spel: Jongeren niet alleen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, maar ook een alternatief  bieden qua vermaak.  Met hulp van de gemeente kan er nu wekelijks een zaalvoetbaltoernooi plaatsvinden in het buurthuis. Ook willen El Kaddouri en El Kouazi kijken of er toch niet iets met oud en nieuw georganiseerd kan worden.
  • Preventie vuurwerkoverlast.
Meer nieuwsberichten

Uitslag enquête wijkraad Heusdenhout

Lees de samenvatting van de enquête en/of download de complete uitslag

Geluidsanering A27

Redelijk wat mensen ervaren geluidsoverlast van de A27. Wij hebben dit regelmatig bij gemeente en...

Omgevingsvergunning Heerbaan verleend

Het COA heeft op 31 oktober de omgevingsvergunning voor Heerbaan 42-72 bij de gemeente ingediend....

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op